آزمون

 

ساختار آزمون

این آزمون شامل 180 نمره است که در چهار بخش زیر اجرا می­شود.

بخش زمان ساختار نمره
شنیدن 55 دقیقه 3 قسمت 45 نمره
خواندن 60 دقیقه 2 متن 45 نمره
نوشتن 60 دقیقه 2 تکلیف 45 نمره
گفتن 10 دقیقه 3 قسمت 45 نمره
جمع 185 دقیقه - 180 نمره

جزئیات ساختار آزمون

بخش «شنیدن»

نام زیربخش
مدت زمان
ساختار تعداد پرسش ها
نمره
مکالمه کوتاه 15دقیقه

10 مکالکه دوجمله ای

(مکالمه متشکل از یک پرسش و یک پاسخ)

10 15
گفتارک 20دقیقه

3 تا 5 مکالمه چند جمله ای

(مکالمه متشکل است ازچند پرسش و چند پاسخ)

10 15
تک گویی 20دقیقه

یک تک‌گویی

(یک نفر دربارۀ یک موضوع خاص بین 7 تا 8 دقیقه صحبت می‌کند)

10 15

 

بخش «خواندن»

نام زیربخش
مدت زمان
ساختار تعداد پرسش ها
نمره
متن شماره 1 20 دقیقه

یک متن با موضوع عمومی

10 15
متن شماره 2 20 دقیقه

یک متن با موضوع عمومی

10 15
متن شماره 3 20 دقیقه

یک متن با موضوع عمومی

10 15

 

 

بخش «نوشتن»

نام زیربخش
مدت زمان
ساختار نمره
تکلیف شماره 1 20 دقیقه

نوشتن یک نامه با حداقل 150 واژه

15
تکلیف شماره 2 40 دقیقه نوشتن یک مقاله با حداقل 250 واژه 30

 

بخش «گفتن»

نام زیربخش
مدت زمان
ساختار نمره
قسمت اول 2 دقیقه

پرسیدن مشخصات فردی

15
قسمت دوم 2 دقیقه

پرسیدن موضوعات آشنا و ساده

15
قسمت سوم 6 دقیقه

پرسیدن دربارۀ تجربه‌ها و علائق

15

 

محتوای آزمون آمفای عمومی و آمفای دانشگاهی در بخش (گفتن) کاملاً مشابه یکدیگر است. با این حال، محتوای نوع دانشگاهی در زیربخش تک‌گویی بخش (شنیدن)، متون بخش (خواندن) و نیز تکلیف‌های بخش (نوشتن)،  نسبت به محتوای نوع عمومی جنبۀ علمی و تخصصی قوی‌تری دارد.

 

در روز آزمون

در اینجا چند نکته مهم را به شما یادآوری می‌کنیم:

- به موقع در محل آزمون حضور پیدا کنید و وسایل لازم و مجاز را به همراه داشته باشید

- سعی کنید با آرامش و بدون هیچ نگرانی در آزمون شرکت کنید

- دستورالعمل‌های اعلامی از سوی مرکز برگزاری را با دقت گوش کنید و اجرا نمایید

- سعی کنید در پاسخگویی به سوالات مدیریت زمان داشته باشید

 

شرایط خاص

مراکز برگزاری آزمون آمفا تلاش می‌کنند تا اگر نیازمندی‌های خاصی داشته باشید آنها را برای شما رفع کنند.

 مشکل شنوایی: با استفاده از فناوری‌های موجود سعی خواهد شد تا شما به خوبی بخش‌های شنیداری آزمون و همچنین دستورالعمل‌های برگزاری آزمون را بشنوید

چپ دست بودن: مرکز آزمون صندلی مناسبی را در اختیار شما قرار خواهد داد

شکستگی دست یا پا: مرکز آزمون تلاش می‌کند تا با کمک دستیاران خود به شما کمک کند