آمفا برای مراکز برگزارکننده

آمفا برای مراکز برگزارکننده

مراکزی که تمایل به برگزاری آزمون آمفا در کشور خود را دارند می‌توانند از طریق ایمیل info@amfa.ir درخواست خود را ارسال کنند.