آمفا برای کار

آمفا برای کار

اخذ مدرک آمفای عمومی برای موارد زیر ضروری است:

  • تدریس در مدارس و مؤسسه‌های خارجی تحت پوشش بنیاد سعدی؛
  • همکاری نیروهای محلی در نمایندگی‌ها، رایزنی‌ها و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف؛
  • اجازۀ تأسیس دفتر همکاری‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در جمهوری اسلامی ایران؛
  • اجازه کار در جمهوری اسلامی ایران؛
  • ورود به دوره‌های آموزش حرفه‌ای مانند راهنمای گردشگری و هتل‏داری