معرفی آمفا

معرفی آمفا

به منظور ارتقای استانداردهای آموزش زبان و ادبیات فارسی، جذب و پذیرش دانشجویان خارجی و تعامل با کرسی‌های زبان فارسی و شناسایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و سایر اهداف مرتبط با آزمون‌های مهارت زبانی، بنیاد سعدی «آزمون مهارت­ زبان فارسی (آمفارا برگزار می‌کند.

تعریف آمفا

آزمون مهارت­ زبان فارسی (آمفا)، نوعی آزمون مهارت زبانی است که بدون توجه به سابقۀ آموزشی فرد آزمون‌دهنده، میزان توانایی او را در چهار مهارت اصلی زبان فارسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. عنوان اختصاری این آزمون در ارجاعات بین‌المللی(AMFA) است.

انواع آزمون آمفا

آزمون «آمفا» در دو گونۀ عمومی (General) و دانشگاهی(Academic) برگزار می­ شود. برگزاری آمفای دانشگاهی به‌عنوان معیار پذیرش داوطلبان خارجی جهت تحصیل در دانشگاه‌های ایران بر عهدۀ سازمان سنجش آموزش کشور و برگزاری آمفای عمومی برای سایر اهداف و کارکردها بر عهدۀ بنیاد سعدی است

زمان و مکانبرگزاری آمفا

این آزمون در تمام دانشگاه‌ها و مراکز معتبر آموزش زبان فارسی چندین بار در سال، زیر نظارت بنیاد سعدی قابل اجرا است.