آمفا برای معلمان

آمفا برای معلمان

  • آماده‌سازی زبان‌آموزان

به عنوان یک معلم زبان فارسی، لازم است زبان آموزان‌تان را با موارد زیر آشنا کنید:

1) آمفا چیست؟

2) دو نوع آزمون آمفا

3) نحوۀ برگزاری

4) ساختار آزمون

5) نمونه آزمون

6) ...

 

شما می توانید مدرس دوره های آمادگی آمفا باشید، اگر در دوره های تربیت مدرس آمفا شرکت کنید.

به این منظور لازم است شرایط زیر را داشته باشید:

الف) کسب نمرۀ بالاتر از 6 در آزمون آمفا

ب) تجربۀ بیشتر از 3 سال آموزش زبان فارسی

 

پس از گذراندن دوره های تربیت مدرس آمفا می توانید زبان آموزانتان را

  1. با نمونه سؤالات آمفا آشنا کنید.
  2. با انواع سؤالات و روش های یافتن پاسخ صحیح برای آنها آشنا کنید.
  3. نسبت به کمبودهای زبانی خود آگاه کنید و به آن‌ها کمک کنید مهارت های زبانی خود را تقویت کنند.