جزئیات ساختار آزمون

جزئیات ساختار آزمون

 

بخش «شنیدن»

نام زیربخش مدت‌زمان ساختار تعداد پرسش‌ها نمره
مکالمۀ کوتاه 15 دقیقه 10 مکالمۀ دوجمله‌ای (مکالمه متشکل است از یک پرسش و یک پاسخ) 10 15
گفتارک 20 دقیقه 3 تا 5 مکالمة چند جمله‌ای (مکالمه متشکل است از چند پرسش و چند پاسخ) 10 15
تک‌گویی 20 دقیقه یک تک‌گویی (یک نفر دربارۀ یک موضوع خاص بین 7 تا 8 دقیقه صحبت می‌کند) 10 15

 

بخش «خواندن»

نام زیربخش مدت‌زمان ساختار تعداد پرسش‌ها نمره
متن شمارۀ یک 20 دقیقه یک متن با موضوع عمومی 10 15
متن شمارۀ دو 20 دقیقه یک متن با موضوع عمومی 10 15
متن شمارۀ سه 20 دقیقه یک متن با موضوع عمومی 10 15

 

بخش «نوشتن»

نام زیربخش مدت‌زمان ساختار نمره
تکلیف شمارۀ یک 20 دقیقه نوشتن یک نامه با حداقل 150 واژه 15
تکلیف شمارۀ دو 40 دقیقه نوشتن یک مقاله با حداقل 250 واژه 30

 

بخش «گفتن»

نام زیربخش مدت‌زمان ساختار نمره
قسمت اول 2 دقیقه پرسیدن مشخصات فردی 15
قسمت دوم 2 دقیقه پرسیدن موضوعات آشنا و ساده 15
قسمت سوم 6 دقیقه پرسیدن دربارۀ تجربه‌ها و علائق 15

 

محتوای آزمون آمفای عمومی و آمفای دانشگاهی در بخش (گفتن) کاملاً مشابه یکدیگر است. با این حال، محتوای نوع دانشگاهی در زیربخش تک‌گویی بخش (شنیدن)، متون بخش (خواندن) و نیز تکلیف‌های بخش (نوشتن)،  نسبت به محتوای نوع عمومی جنبۀ علمی و تخصصی قوی‌تری دارد.