نمونه‌سؤال‌های آزمون

نمونه‌سؤال‌های آزمون

برای این که در آزمون آمفا عملکرد بهتری داشته‌باشید، ما برای شما نمونه‌سؤالاتی تهیه کرده‌ایم. با مرور این نمونه‌سؤالات، با ماهیت متن‌ها و سؤالات آشنا می‌شوید و با آمادگی و اعتمادبه‌نفس بیشتری پاسخ‌دهی را آغاز می‌کنید. در ادامه، می‌توانید نمونه‌سؤالات مربوط به هر بخش از آزمون را ملاحظه کنید. همچنین می‌توانید نمونه‌ای از پاسخ‌نامه‌های هر بخش را ببینید.

بخش شنیدن:

نمونه‌سؤالات بخش شنیدن

پاسخ‌نامۀ شنیدن

نمونه‌سؤالات بخش شنیدن (صدا)

بخش خواندن:

نمونه‌سؤالات بخش خواندن

پاسخ‌نامۀ خواندن

بخش نوشتن:

نمونه‌سؤالات بخش نوشتن

بخش صحبت کردن:

نمونه‌سؤالات بخش صحبت‌کردن

نمونه صحبت کردن 1

نمونه صحبت کردن 2