چه کسانی نمرۀ آمفا را می‌پذیرند؟

چه کسانی نمرۀ آمفا را می‌پذیرند؟

 

مدرک آمفا به دستگاه‌های زیر قابل‌ارائه است:

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت آموزش و پرورش
  • وزارت امور خارجه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • مدارس و مؤسسه‌های خارجی تحت پوشش بنیاد سعدی
  • نمایندگی‌ها، رایزنی‌ها و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
  • دانشگاه‌ها
  • جامعه المصطفی العالمیه
  • سازمان سنجش آموزش کشور

الزام به دارابودن مدرک آمفا و تعیین بازۀ نمرات قابل‌پذیرش تابع سیاست­ها و اختیارات هر یک از دستگاه­های فوق خواهد بود. همچنین، بنیاد سعدی متولی پیگیری لحاظ‌شدن مدرک آمفا در این دستگاه­ها خواهد بود.