رزرو آزمون

آمفا چیست؟

آزمون مهارت­ زبان فارسی (آمفا)، نوعی آزمون مهارت زبانی است که بدون توجه به سابقۀ آموزشی فرد آزمون­دهنده، میزان توانایی او را در چهار مهارت اصلی زبان فارسی مورد ارزیابی قرار می­دهد. عنوان اختصاری این آزمون در ارجاعات بین ­المللی (AMFA) است.