آماده شدن برای آزمون

آماده شدن برای آزمون

- آشنایی با ساختار آزمون

قبل از شرکت در آزمون، بهتر است که با ساختار آزمون آمفا آشنا شوید. ( ساختار آزمون)

- نمونه سوال

شما می‌توانید با مشاهدۀ نمونه سوال‌های آزمون، با محتوای کلی آزمون آشنا شوید.

 - کتاب‌های آمادگی شرکت در آزمون

به زودی کتابهایی برای آشنایی و آمادگی شرکت در آزمون آمفا توسط بنیاد سعدی منتشر خواهد شد.

- دوره‌های آمادگی شرکت در آزمون

به زودی دوره‌های حضوری و مجازی برای آشنایی و آمادگی شرکت در آزمون آمفا توسط بنیاد سعدی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.