اطلاع از نتیجه

اطلاع از نتیجه

نتیجه آزمون 21 روز کاری بعد از برگزاری آزمون به صورت آنلاین در سایت بارگذاری خواهد شد و شما می‌توانید آن را پرینت بگیرید.

درصورتیکه نیاز به نسخه چاپی داشته باشید، پس از پرداخت هزینه مربوطه به نشانی شما پست خواهد شد. مدت ارسال نسخه کاغذی پس از پرداخت هزینه حداقل 30 روز کاری خواهد بود.