تلاش مجدد

تلاش مجدد

اگر از نمره دریافتی رضایت نداشتید می‌توانید هر زمان که آمادگی کافی دارید در آزمون‌های بعدی شرکت کنید.

محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون آمفا وجود ندارد.