در روز آزمون

در روز آزمون

در اینجا چند نکته مهم را به شما یادآوری می‌کنیم:

- به موقع در محل آزمون حضور پیدا کنید و وسایل لازم و مجاز را به همراه داشته باشید.

- سعی کنید با آرامش و بدون هیچ نگرانی در آزمون شرکت کنید.

- دستورالعمل‌های اعلامی از سوی مرکز برگزاری را با دقت گوش کنید و اجرا نمایید.

- سعی کنید در پاسخگویی به سوالات مدیریت زمان داشته باشید.