شرایط خاص

شرایط خاص

مراکز برگزاری آزمون آمفا تلاش می‌کنند تا اگر نیازمندی‌های خاصی داشته باشید آنها را برای شما رفع کنند.

 مشکل شنوایی: با استفاده از فناوری‌های موجود سعی خواهد شد تا شما به خوبی بخش‌های شنیداری آزمون و همچنین دستورالعمل‌های برگزاری آزمون را بشنوید.

چپ دست بودن: مرکز آزمون صندلی مناسبی را در اختیار شما قرار خواهد داد.

شکستگی دست یا پا: مرکز آزمون تلاش می‌کند تا با کمک دستیاران خود به شما کمک کند.